Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων 2019

Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων 2019

Δελτίο Τύπου

24 Μαΐου 2019

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η φετινή έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 132 απόφοιτοι από το 2003 έως και σήμερα, στην προσπάθεια καταγραφής της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ως αποτέλεσμα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης.

 Αναφορικά με τα κύρια ευρήματα της έρευνας, το 70,4% των αποφοίτων του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης επιτυγχάνει να απασχοληθεί στην πρώτη σημαντική, όπως τη χαρακτηρίζει, θέση εργασίας εντός των πρώτων 3-6 μηνών, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της φοίτησής τους. Οι εν λόγω θέσεις εργασίας κρίθηκαν από τους ερωτηθέντες κατά 72,7% άμεσα συνυφασμένες με το αντικείμενο της ΔΑΔ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σχεδόν το σύνολο των εν λόγω αποφοίτων βρήκαν εργασία έχοντας προϋπηρεσία κάτω των έξι μηνών.  Επιπροσθέτως, ο μέσος όρος του εισαγωγικού μισθού τους ανήλθε στα 774,69 ευρώ σε καθαρή αξία, όντας κατά 40% υψηλότερος από το βασικό μισθό όπως διαμορφώνεται σήμερα.

 Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση απασχόλησης, το 99,2% των αποφοίτων (πλήρους και μερικής φοίτησης) εργάζεται, με το 82% να απασχολείται σε θέση συναφούς χαρακτήρα με το αντικείμενο της ΔΑΔ. Επτά στους δέκα αποφοίτους κρίνουν την παρούσα εργασία τους ιδιαιτέρως ικανοποιητική, με την συντριπτική τους πλειοψηφία να εργάζονται εντός της Ελλάδος, έχοντας κατά μέσο όρο ως μηνιαίες καθαρές απολαβές το ποσό των 1288 ευρώ.

Καταληκτικά, το 75,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι θετικές οι προοπτικές της επαγγελματικής του εξέλιξης ως αποτέλεσμα των σπουδών του στο ΠΜΣ στη ΔΑΔ, θεωρώντας παράλληλα πως έχει αξιοποιήσει το επίπεδο των γνώσεων/δεξιοτήτων που απέκτησε. Η υψηλή ικανοποίηση των σπουδαστών του προγράμματος απεικονίζεται από το γεγονός ότι εννέα στους δέκα φοιτητές είναι συνολικά ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους, με το 95,4% να συνιστά ανεπιφύλακτα το ΠΜΣ στη ΔΑΔ σε κάποιο/α απόφοιτο/η είτε συνάδελφο.