Έρευνα Adecco - ΟΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έρευνα Adecco - ΟΠΑ: Τάσεις Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ενδιαφέρουσες τάσεις στον τομέα της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού ανέδειξε η νέα έρευνα της Adecco που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 133 στελεχών που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Στη φετινή έρευνα δόθηκε έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας στην προσέλκυση και διακράτηση των ταλέντων, τους παράγοντες που επιδρούν στην ελκυστικότητα των εταιρειών και τη διαχείριση της εξ αποστάσεως εργασίας.

 

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.