Εκπαιδευτική εκδρομή-workshop

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων HR Society AUEB, διοργάνωσε την εκπαιδευτική εκδρομή- workshop «Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΔΑΔ», στις Σπέτσες, στις 24-26 Ιουνίου 2022. Οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες στο Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης του Προγράμματος στη ΔΑΔ, παρακολούθησαν το διαδραστικό workshop «How to Design and Implement an Onboarding Plan», στη διάρκεια του οποίου κατανόησαν περαιτέρω τη διαδικασία του onboarding και τον κρίσιμο ρόλο της στο κύκλο ζωής ενός εργαζομένου, ανακάλυψαν τα στοιχεία ενός αποτελεσματικού onboarding, έμαθαν πως σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα onboarding plan μέσα από παραδείγματα και είχαν την δυνατότητα να σχεδιάσουν οι ίδιοι/ες στην πράξη ένα onboarding plan.

 

Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΔΑΔ (Workshop, HR Society)

     

  

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 24, 2022 - 15:45