Το μέλλον του HR, μέσα από ένα βραβευμένο πρόγραμμα σπουδών

Ο Ιωάννης Νικολάου, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει αποκλειστικά στο HR Professional, για την καινούργια ομάδα του προγράμματος που στοχεύει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς HR, ενώ ταυτόχρονα αναλύει τις σύγχρονες τάσεις που έχουν καταστήσει τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας των επιχειρήσεων.