Επίσκεψη στην PwC Greece

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Μάρτιος 6, 2017 (All day)

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών μας στα κεντρικά γραφεία της PwC Greece.

Στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Σύμβουλοι των Συμβουλευτικών του Business Advisory παρουσίασαν στους φοιτητές μας τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων και παραδείγματα των δραστηριοτήτων τους.

Ευχαριστούμε πολύ την PwC Greece για την ευκαιρία που μας έδωσε.