Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Απρίλιος 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
27/04/2023 - 18:30

27.04.2023, 18.30-20.00 διαδικτυακά

                                      

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
03/04/2023 - 10:30

03.04.2023, 10.30-12.00, διαδικτυακά

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
05/04/2023 - 11:00

      05.04.2023, 11.00-13.00, Εργαστήριο Στατιστικής