Εκπαιδευτικό σεμινάριο για προπτυχιακούς φοιτητές - Β’ Ενότητα «Γράφω Εργασία: Έρευνα Πηγών & Αρχές Συγγραφής»