Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Νοέμβριος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
25/11/2020 - 13:00

Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τα βασικά εργαλεία που προσφέρονται από την Βιβλιοθήκη για την έρευνά σας.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 13.00