Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Απρίλιος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
07/04/2020 - 12:00

Tο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τα ΠΜΣ του ΔΕΟΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές & Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (φοιτητές πλήρους φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη, 07 Απριλίου 2020, 12.00-14.00.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/04/2020 - 10:30

Tο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης συνεχίζεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, 10.30-12.30.