Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Απρίλιος 5, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Τρίτη, Απρίλιος 7, 2020 - 12:00

Tο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τα ΠΜΣ του ΔΕΟΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές & Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (φοιτητές πλήρους φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη, 07 Απριλίου 2020, 12.00-14.00.