Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Νοέμβριος 27, 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Παρασκευή, Δεκέμβριος 2, 2022 - 18:30

«Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης», 02.12.2022, 18.30-20.00, διαδικτυακά