Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Μάρτιος 26, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2023 - 10:00

 30.03.2023, 10.00-11.00, διαδικτυακά