Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Έναρξη Β΄ Ενότητας «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

03.04.2023, 10.30-12.00, διαδικτυακά