Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα Επίσημες Στατιστικές – 6ο εξάμηνο Τμήματος Στατιστικής

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα Επίσημες Στατιστικές – 6ο εξάμηνο Τμήματος Στατιστικής

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

                     05.04.2023, 11.00-13.00, Εργαστήριο Στατιστικής