Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

27.04.2023, 18.30-20.00 διαδικτυακά