Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Μάρτιος 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
17/03/2022 - 11:00

Πέμπτη 17 Μαρτίου, 11.00-12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
18/03/2022 - 19:00

Παρασκευή, 18.03.2022, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
31/03/2022 - 11:00

Πέμπτη, 31.03.2022, 11.00-13.00, εργ. Στατιστικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/03/2022 - 19:00

Τετάρτη, 09.03.2022, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
28/03/2022 - 10:30

Δευτέρα, 28.03.2022, 10.30-12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
10/03/2022 - 11:00

Πέμπτη, 10.03.2022,11.00-13.00,  εργαστήριο Στατιστικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
28/03/2022 - 10:30

Δευτέρα, 28.03.2022, 10.30-12.00

ολοκλήρωση Α΄ Ενότητας εαρινού εξαμήνου