Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Δευτέρα, 28.03.2022, 10.30-12.00

Τίτλος σεμιναρίου «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»     

 

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.