Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ “MBA International”

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ “MBA International”

Τρίτη, 29.03.2022, 19.00-20.30

Τίτλος σεμιναρίου «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»    

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS του ΠΜΣ.