Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής «Επίσημες Στατιστικές»

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής «Επίσημες Στατιστικές»

Πέμπτη, 31.03.2022, 11.00-13.00, εργ. Στατιστικής

Τίτλος σεμιναρίου «ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Eurostat– ευρωπαϊκές στατιστικές, 2o μέρος»