Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Παρασκευή, 18.03.2022, 19.00-20.30

Τίτλος σεμιναρίου «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»     

 

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.