Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Washington Quarterly, The Διεθνείς σχέσεις
Water Resources Research Γεωλογία/Υδρολογία/Μετεωρολογία
Weltwirtschaftliche Archiv = Review of World Economics Οικονομικές επιστήμες
West European Politics Πολιτικές επιστήμες
World Bank Economic Review Κοινωνιολογία/Ανθρωπολογία
World Development Κοινωνιολογία/Ανθρωπολογία
World Development Report Οικονομικές επιστήμες
World Economic Outlook Οικονομικές επιστήμες
World Politics, 1997- ΠΛ.World Politics, 1997- ΠΛ. Διεθνείς σχέσεις
World Today, The Διεθνείς σχέσεις