Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Harvard Business Review Διοίκηση
Harvard Educational Review Εκπαίδευση
Harvard Law Review Δίκαιο
Health Policy, Economics and Management Ιατρικές επιστήμες
Health Services Research Ιατρικές επιστήμες
Henley Manager Update Δίκαιο
HERMIS - Hellenic European Research on Mathematics and Informatics Μαθηματικά
History of Political Economy Δίκαιο
Hospitals and Health Networks Δίκαιο
HR MAGAZINE -Personel Administration Ιατρικές επιστήμες
Human Resource Management Ιατρικές επιστήμες
Human Resource Planning Ιατρικές επιστήμες