Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
R and D Management Διοίκηση
Rabels Zeitschrift fuer Auslaendisches und Internationales Privatrect Διεθνές δίκαιο
RAIRO - Operations Research - Baltimore Ερευνα
RAIRO Informatique Theorique et Applications = Theorical Informations and Applications Ερευνητική μέθοδος/Κυβερνητική
RAIRO Recherche Operationnelle = Operations Research - LES ULIS Ερευνητική μέθοδος/Κυβερνητική
RAND Journal of Economics, The Οικονομικές επιστήμες
Regional Science and Urban Economics Οικονομικές επιστήμες
Regional Studies Δημόσια διοίκηση
RERU Revue d' Economie Regionale et Urbaine Οικονομικές συνθήκες
Research Policy Διοίκηση
Resources and Energy Economics Φυσικοί πόροι
Rethinking Marxism Πολιτική ιδεολογία
Review of Accounting Studies Λογιστική
Review of Economic Dynamics Οικονομικές επιστήμες
Review of Economic Studies Οικονομικές επιστήμες
Review of Economics and Statistics Οικονομικές επιστήμες
Review of Financial Studies Χρηματοδότηση
Review of Income and Wealth Μακροοικονομία
Review of Industrial Organization Παραγωγή/Βιομηχανία
Review of International Economics Οικονομικές επιστήμες
Review of International Studies Διεθνείς σχέσεις
Review of Quantitative Finance and Accounting Οικονομικές επιστήμες
Review of Radical Political Economics Οικονομικές επιστήμες
Revue d' Economie Politique Οικονομικές επιστήμες
Revue d' Integration Europeene = Journal of European Integration Διεθνείς σχέσεις
Revue d' intelligence Artificielle: RSTI, Serie RIA Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
Revue de l' Arbitage Δίκαιο
Revue de Statistique Appliquee Στατιστική
Revue des Affairs Europeennes Διεθνές δίκαιο
Revue des Societes Δίκαιο
Revue du droit de l' Union Europeeenne Διεθνές εμπόριο
Revue du Marche Commun et de l' Union Europeene Παραγωγή/Βιομηχανία
Revue Economique Οικονομικές επιστήμες
Revue Francaise de Compabilite Λογιστική
Revue Francaise de Gestion Διοίκηση
Revue Trimestrielle de Droit Europeen Δίκαιο
Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique Εμπορικό δίκαιο
Revue Urbanisme Κοινωνιολογία/Ανθρωπολογία
Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions Χρηματοδότηση
Risk Management and Insurance Review Χρηματοδότηση