Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Knowledge Management Research and Practice Διοίκηση
Kredit und Kapital Χρηματοδότηση
Kybernetes Ερευνητική μέθοδος/Κυβερνητική