Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Quality and Quantity Κοινωνικές επιστήμες
Quality Engineering Μηχανική
Quality Progress Διοίκηση
Quality Technology and Quantitative Management Στατιστική
Quantitative Economics Οικονομικές επιστήμες
Quarterly Journal of Economics Οικονομικές επιστήμες