Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπων Ξενόγλωσσων Περιοδικών

Τίτλος Ηλεκτρονική Πρόσβαση Θέμα
Data and Knowledge Engineering Λογισμικό/Βάσεις δεδομένων/Γλώσσα προγραμματισμού
Data Mining and Knowledge Discovery Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων
Databases for Advances Information Systems Διοίκηση
Decision Line: a news publication of the Decision Sciences Institute Διοίκηση
Decision Sciences: a journal of Innovative Education Διοίκηση
Decision Support Systems Διοίκηση
Demographic Yearbook Δημογραφία
Diplomacy and Statecraft Διεθνείς σχέσεις
Discover Φυσικές Επιστήμες
Discrete Mathematics Μαθηματικά
Distributed Computing Πληροφορική/Επεξεργασία δεδομένων