Τα νέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • 09-09-2021
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν ένσταση (και
 • 27-07-2021
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022   Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική
 • 17-05-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σε συνέχεια της έκδοσης της Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08.05.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» σας ενημερώνουμε ότι αναφέρονται τα εξής: «Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας α) κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και β)
 • 14-05-2021
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 17/05/2021 έως και 24/05/2021 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής : ΟΛΟΙ οι
 • 03-03-2021
  COVID - 19: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΦΕΚ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρατίθενται όλα τα ΦΕΚ και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αφορούν στην αναστολή της Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID - 19 από το Μάρτιο 2020 και μετά. COVID - 19: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΦΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρατίθενται όλα τα ΦΕΚ και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αφορούν στην αναστολή της Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID - 19 από το Μάρτιο 2020 και έπειτα.   Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 113/12.03.2020) Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 117/17.03.2020) ΦΕΚ 956/τ'Β/21.03.2020 ΦΕΚ 1293/τ'Β/10.
 • 15-02-2021
      ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 – 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
 • 05-02-2021
     ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 – 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση για την
 • 20-01-2021
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021 Στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης
 • 02-11-2020
    Αθήνα, 02.11.2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Βάσει της από 2 Νοεμβρίου 2020, απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ, διακόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος από σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, ως πρώτη ελάχιστη αντίδραση της κοινότητάς του στην τρομοκρατική ενέργεια που τραυματίζει το κύρος του Ιδρύματος ως ελεύθερου, ανοικτού και δημοκρατικού δημόσιου πανεπιστημίου. Το γραφείο της μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας θα λειτουργήσει κανονικά από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.
 • 19-10-2020
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τη Χειμερινή περίοδο 2020 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.   Οι αιτούντες έλαβαν γνώση για την αποδοχή η μη της αίτησης τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απορρίφθηκαν

Σελίδες