Τα νέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • 11-05-2022
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022 Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022. Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και
 • 02-05-2022
  Δημοσιεύτηκε στις 30/4/2022 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 48760/Ζ1/2022 ΦΕΚ 2131/Β/30-4-2022 που στη σελ, 21080 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση: "1. [...] και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του ν. 4485/2017(Α’ 114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται." "3. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α’ ή β’ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής
 • 11-04-2022
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 13/04/2022 έως και 09/05/2022 στις 14.00 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής : Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και
 • 04-04-2022
  «OPEN DAYS» 12 & 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΑ Η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ΟΠΑ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε 2 μέρες γνωριμίας και ενημέρωσης, για την Πρακτική Άσκηση. Σας περιμένουμε την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, οποιαδήποτε ώρα από τις 11.00 έως τις 13.00, στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου* να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τις απορίες σας! Θέματα προς συζήτηση: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Αιτήσεις Φοιτητών Περίοδοι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Πρακτικές Συμβουλές Η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν αντικαθιστά το Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης που θα
 • 07-02-2022
    Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022. Όσοι φοιτητές/τριες επιλέχθηκαν και δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη ψηφιακά μέσω gov.gr την Yπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο internship@aueb.gr, το αργότερο έως και την Παρασκευή 11/02/2022.   Το έργο
 • 21-01-2022
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν ένσταση (εφόσον
 • 17-01-2022
  Δημοσιεύτηκε στις 15/1 με ημερομηνία 14/1 και ισχύ από τη Δευτέρα 17/1 το Τεύχος B’ 67/14.01.2022 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (επισυνάπτεται), που στις σελ 885 και 886 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση: " [...] Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο φορέας υποδοχής υιοθετεί παράλληλα, ως ειδική μορφή απασχόλησης και την εξ αποστάσεως παροχή εξαρτημένης εργασίας του εργαζόμενου με τη χρήση
 • 30-12-2021
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022   Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση
 • 15-12-2021
    Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων   Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ θα λειτουργούν τις παρακάτω ημέρες: 28/12/2021 29/12/2021 04/01/2022 05/01/2022 07/01/2022 Ωρες υποδοχής φοιτητών 10:00 - 13:00 Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
 • 07-12-2021
    «OPEN DAYS» 14 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΑ   Η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ΟΠΑ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε 2 μέρες γνωριμίας και ενημέρωσης, για την Πρακτική Άσκηση. Σας περιμένουμε την Τρίτη 14 και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 12.00 – 15.00, στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου*. Θέματα προς συζήτηση: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Αιτήσεις Φοιτητών Περίοδοι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Πρακτικές Συμβουλές * Για τη συμμετοχή στα Open Days ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία (μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-

Σελίδες