Τα νέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • 19-01-2023
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022 – 2023 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι φοιτητές/
 • 22-12-2022
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2022 – 2023, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από Πέμπτη 22/12/2022 έως και Παρασκευή 13/01/2023 στις 14:00 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Καλοκαιρινής Περιόδου θα υπάρξει νέα περίοδος αιτήσεων
 • 21-12-2022
  Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές τις παρακάτω μέρες και ώρες:  Τετάρτη 28/12/2022: 09:00 – 15:00 4ος Όροφος, Γραφείο Διασύνδεσης Πέμπτη  29/12/2022: 09:00 – 15:00 3ος Όροφος, Γραφείο Πρακτικής Τετάρτη 04/01/2023: 09:00 – 13:00 3ος Όροφος, Γραφείο Πρακτικής Πέμπτη 05/01/2023: 09:00 – 15:00 4ος Όροφος, Γραφείο Διασύνδεσης Μονάδας Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ Ελπίδος 13, 10434, 3ος και 4ος Όροφος.
 • 07-12-2022
  «OPEN DAY» ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΑ 16 Δεκεμβρίου 2022   Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε μια ημέρα γνωριμίας και ενημέρωσης, για την Πρακτική Άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, οποιαδήποτε ώρα μεταξύ 11.00 με 13.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου να συζητήσουμε και να επιλύσουμε τις απορίες τους! Θέματα προς συζήτηση: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Αιτήσεις Φοιτητών Περίοδοι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Πρακτικές Συμβουλές Η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν αντικαθιστά το Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης που θα υλοποιηθεί κανονικά τον
 • 28-09-2022
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023 Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022 – 2023. Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την
 • 08-09-2022
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023 Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2022 – 2023, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από Δευτέρα 12/09/2022 έως και Πέμπτη 22/09/2022 στις 14.00 Για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2022 – 2023,  ΔΕΝ έχουμε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες
 • 26-07-2022
  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραμείνει κλειστό στο χρονικό διάστημα 1/8 έως και 19/8. Στο χρονικό διάστημα από 22/8 έως και 31/8 οι ώρες υποδοχής των φοιτητών θα είναι 10:00 – 13:00.
 • 11-05-2022
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022 Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο πλαίσιο του ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022. Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και
 • 02-05-2022
  Δημοσιεύτηκε στις 30/4/2022 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 48760/Ζ1/2022 ΦΕΚ 2131/Β/30-4-2022 που στη σελ, 21080 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση: "1. [...] και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του ν. 4485/2017(Α’ 114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται." "3. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α’ ή β’ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής
 • 11-04-2022
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 13/04/2022 έως και 09/05/2022 στις 14.00 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής : Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και

Σελίδες