Σεμινάρια Προετοιμασίας ΠΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνουν στην αρχή κάθε περιόδου Πρακτικής Άσκησης σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
  • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
  • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο  «Βιογραφικό Σημείωμα».
 


Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης - Εαρινό 2023 (10 Ιανουαρίου 2023):