Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

Ειρήνη Νικάνδρου | Αν. Καθηγήτρια | Ιδρυματικά Υπεύθυνη

Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), 3ος όροφος, 104 34 Αθήνα, Χάρτης πρόσβασης

internship@aueb.gr

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αντώνιος Ρούσσος | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
roussos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203806

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 13:00

Κωνσταντίνου Παναγιώτης | Επίκουρος Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

pkonstantinou@aueb.gr
 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αντώνιος Ρούσσος | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
roussos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203806

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 13:00

Χρήστος Γκενάκος | Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

cgekanos@aueb.gr

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ελευθερία Νυφλή | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
enifli@aueb.gr, τηλ: 210-8203815

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος | Επίκουρος Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

kandro@aueb.gr

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαρία Κανέλλα | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
mkanella@aueb.gr, τηλ: 210-8203813

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρης | Επίκουρος Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

alexpr@aueb.gr

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγγελική Παναγιωτίδου | Διοικητικό Προσωπικό | Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοφρομίας

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
apan@aueb.gr, τηλ.: 210-8203825

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Χρήστος Τζόβας | Επικ. Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

ctzovas@aueb.gr

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Μαρία Κανέλλα | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
mkanella@aueb.gr, τηλ: 210-8203813

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Γκυπάλη Αρετή | Επίκουρη Καθηγήτρια | Επιστημονικός Υπεύθυνος

agkypali@aueb.gr, 210-8203593

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθερία Νυφλή | Διοικητικό Προσωπικό

enifli@aueb.gr, τηλ: 210-8203815

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Βασίλειος Βασσάλος | Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

vassalos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203124

Τμήμα Στατιστικής

Αγγελική Παναγιωτίδου | Διοικητικό Προσωπικό | Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοφρομίας

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
apan@aueb.gr, τηλ.: 210-8203825

Ώρες υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 11.00-15.00.

Δημήτρης Καρλής | Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

karlis@aueb.gr

Οριζόντια Δράση Γραφείων Π.Α.

 

  Ιστότοπος: https://odgpa.auth.gr/