Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Ειρήνη Νικάνδρου | Αν. Καθηγήτρια | Ιδρυματικά Υπεύθυνη

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στο internship@aueb.gr

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαρία Κανέλλα | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
mkanella@aueb.gr, τηλ: 210-8203813

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρης | Επίκουρος Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

alexpr@aueb.gr

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αντώνιος Ρούσσος | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
roussos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203806

Κωνσταντίνου Παναγιώτης | Επίκουρος Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

pkonstantinou@aueb.gr
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ελευθερία Νυφλή | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
enifli@aueb.gr, τηλ: 210-8203815

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος | Επίκουρος Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

kandro@aueb.gr

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Μαρία Κανέλλα | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
mkanella@aueb.gr, τηλ: 210-8203813

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Γκυπάλη Αρετή | Επίκουρη Καθηγήτρια | Επιστημονικός Υπεύθυνος

agkypali@aueb.gr, 210-8203593

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθερία Νυφλή | Διοικητικό Προσωπικό

enifli@aueb.gr, τηλ: 210-8203815

Περισσότερες πληροφορίες: http://internship.cs.aueb.gr

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Βασίλειος Βασσάλος | Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

vassalos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203124

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγγελική Παναγιωτίδου | Διοικητικό Προσωπικό | Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοφρομίας

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
apan@aueb.gr, τηλ.: 210-8203825

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Χρήστος Τζόβας | Επικ. Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

ctzovas@aueb.gr

Τμήμα Στατιστικής

Αγγελική Παναγιωτίδου | Διοικητικό Προσωπικό | Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοφρομίας

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
apan@aueb.gr, τηλ.: 210-8203825

Ώρες υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 11.00-15.00.

Δημήτρης Καρλής | Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

karlis@aueb.gr
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/stat

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αντώνιος Ρούσσος | Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
roussos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203806

Χρήστος Γκενάκος | Αναπληρωτής Καθηγητής | Επιστημονικός Υπεύθυνος

cgekanos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203422

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aueb.gr/users/cgenakos

AIESEC

AIESEC Internship Athens

AIESEC Athens, Πατησίων 80, 10434, 1ος όροφος, τηλ. 210-8203739.
aiesec.athens@aiesec.net
Περισσότερες πληροφορίες: http://aiesec.gr/students/globaltalent/

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φόρμα Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης