Τα νέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • 15-12-2021
    Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων   Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ θα λειτουργούν τις παρακάτω ημέρες: 28/12/2021 29/12/2021 04/01/2022 05/01/2022 07/01/2022 Ωρες υποδοχής φοιτητών 10:00 - 13:00 Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
 • 07-12-2021
    «OPEN DAYS» 14 & 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΑ   Η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ΟΠΑ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε 2 μέρες γνωριμίας και ενημέρωσης, για την Πρακτική Άσκηση. Σας περιμένουμε την Τρίτη 14 και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 12.00 – 15.00, στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου*. Θέματα προς συζήτηση: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Αιτήσεις Φοιτητών Περίοδοι υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Πρακτικές Συμβουλές * Για τη συμμετοχή στα Open Days ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία (μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-
 • 10-11-2021
  Σε συνέχεια της δημοσίευσης υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5138/5.11.2021, τ. Β'), από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και για το χρονικό διάστημα 08:00 έως τις 16:00 η πρόσβαση των προπτυχιακών φοιτητών και των επισκεπτών στο κεντρικό συγκρότημά κτηρίων  του Ο.Π.Α. και στο κτήριο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών  θα είναι δυνατή μόνο με την επίδειξη των απαιτούμενων ανά περίπτωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων COVID-19 (εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου) με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Για τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές β' και γ' κύκλου σπουδών,
 • 27-09-2021
  Επισυνάπτεται το ΦΕΚ (4406/τ’Β/24.09.2021) που αφορά τη λειτουργία των ΑΕΙ, όπου  αναφέρεται ρητά η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στους Φορείς Υποδοχής, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Φορέα Υποδοχής, δηλαδή α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή β) βεβαίωση νόησης ή γ) 1 ή 2 rapid test, ανάλογα με το είδους του Φορέα Υποδοχής, με δική τους δαπάνη. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2, παρ. 3 αναφέρεται: 3. Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική
 • 24-09-2021
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022. Όσοι φοιτητές/τριες επιλέχθηκαν και δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη την
 • 09-09-2021
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021 – 2022 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν ένσταση (και
 • 27-07-2021
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022   Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική
 • 17-05-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σε συνέχεια της έκδοσης της Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/08.05.2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» σας ενημερώνουμε ότι αναφέρονται τα εξής: «Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας α) κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και β)
 • 14-05-2021
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 17/05/2021 έως και 24/05/2021 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής : ΟΛΟΙ οι
 • 01-05-2021
  Τα στελέχη του Γραφείου  Πρακτικής Άσκησης και η Ιδρυματική Υπεύθυνη σας εύχονται Καλό Πάσχα με Υγεία!!!    

Σελίδες