Τα νέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • 03-03-2021
  COVID - 19: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΦΕΚ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρατίθενται όλα τα ΦΕΚ και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αφορούν στην αναστολή της Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID - 19 από το Μάρτιο 2020 και μετά. COVID - 19: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΦΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρατίθενται όλα τα ΦΕΚ και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αφορούν στην αναστολή της Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID - 19 από το Μάρτιο 2020 και έπειτα.   Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 113/12.03.2020) Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 117/17.03.2020) ΦΕΚ 956/τ'Β/21.03.2020 ΦΕΚ 1293/τ'Β/10.
 • 15-02-2021
      ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 – 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
 • 05-02-2021
     ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναρτώνται προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ» Εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 – 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση για την
 • 20-01-2021
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021 Στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης
 • 24-12-2020
  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία του Γραφείου κατά την περίοδο των εορτών Το γραφείο της Μονάδας Πρακτικής Άσκηση & Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, θα παραμείνει κλειστό 24, 30, και 31 Δεκεμβρίου 2020.    
 • 02-11-2020
    Αθήνα, 02.11.2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Βάσει της από 2 Νοεμβρίου 2020, απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ, διακόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος από σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, ως πρώτη ελάχιστη αντίδραση της κοινότητάς του στην τρομοκρατική ενέργεια που τραυματίζει το κύρος του Ιδρύματος ως ελεύθερου, ανοικτού και δημοκρατικού δημόσιου πανεπιστημίου. Το γραφείο της μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας θα λειτουργήσει κανονικά από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.
 • 19-10-2020
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τη Χειμερινή περίοδο 2020 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.   Οι αιτούντες έλαβαν γνώση για την αποδοχή η μη της αίτησης τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απορρίφθηκαν
 • 09-09-2020
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021 Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική
 • 24-07-2020
  Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας , 104 34 Αθήνα. Tηλ: 210 8203 806, 813, 815, 819, 825 E-mail: internship@aueb.gr | career@aueb.gr   Αθήνα, 24.07.2020   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία του Γραφείου κατά τη θερινή περίοδο Το γραφείο της Μονάδας Πρακτικής Άσκηση & Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.
 • 23-06-2020
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επικυρώθηκαν αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τη Καλοκαιρινή περίοδο 2020 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Οι αιτούντες έλαβαν γνώση για την αποδοχή η μη της αίτησης τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απορρίφθηκαν καθώς

Σελίδες