Διαδικασία μονιμοποίησης της Άννας-Ελένης Γαλανάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο «Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΑΝΝΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

(κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: APP6048)

 

-      ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: ----

-      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: ------

-      Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος:

31 Μαΐου 2018.

 

ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΝΝΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑ

(προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών και από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα)

 

Κωδικός χρήστη

ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός

ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό Σημείωμα

1

2592

1100385

ΒΑΚΟΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

492/29-5-2015

τ. Τρίτο

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Vakola_GR_CV.pdf

2

13027

831466

ΑΠΟΣΠΟΡΗ

ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

477/23-6-2009 τ.Γ' ΜΟΝΙΜΟΠ: 493/16-04-2014 τ. Γ'

: https://www.aueb.gr/sites/default/files/Apospori_CV_0.pdf

3

8234

1645251

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

533/13-7-2009 τ.Γ'
ΜΟΝΙΜΟΠ: 493/16-04-2014 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Nikandrou_CV_0.pdf  

4

10936

1645262

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΗΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΙΚΟΥ

616/30-8-2011 τ. Γ'
ΜΟΝΙΜΟΠ: 731/01-08-2016 τ. Γ’

https://www.aueb.gr/sites/default/files/PANAYOTOPOULOU_cv_site.pdf  

5

2776

1085455

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

80/20-02-2015 τ.Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Nikolaou_GR_CV.pdf

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό Σημείωμα

1

7783

4301

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

207/9-12-1999 τ.ΝΠΔΔ

http://www.bourantas.gr/liga-logia/analytiko-viografiko

2

18655

21147

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1009/6-12-2007 τ.ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1064.pdf

3

10804

1645275

ΣΑΛΑΒΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

464/7-6-2010 τ. Γ' ΜΟΝ: 347/21-04-2015 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2018-06-20_Salavou-cv-gr.pdf

4

10431

12541

ΧΥΤΗΡΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

178/τ ΝΠΔΔ/9-8-2002

http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/29-leon#%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C

5

408

21728

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΖΩΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθηγητής

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

717/4-8-2008 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=721&tmima=2&categorymenu=2

6

1505

15195

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

400/16.06.2011 τ. Γ’

http://mba.aegean.gr/index.php/component/k2/2-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82.html

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό Σημείωμα

1

1572

1645269

IOANNIDIS

ANTHONY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ ΜΟΝ: 685/24-07-2008 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Iwannidhs-Antwnhs_CV_OPA_25.06.2018.pdf

2

5382

43368

ΣΑΡΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1131/25-8-2014 τ.Γ΄

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv_eng&file=index&id=1607&tmima=8&categorymenu=2

3

6728

6728

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT)

623/19-7-2010 τΓ

https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/CV%20%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%2018.pdf

4

9894

49392

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Καθηγητής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/basotir

5

17621

13785

ΜΙΧΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1748/24-12-2014/τ. Γ’

https://www.eap.gr/images/stories/pdf/cv_mihiotis_short_gr.pdf

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών του τμήματος)

 

Κωδικός χρήστη ΑΠΕΛΛΑ

Παλιός κωδικός ΑΠΕΛΛΑ

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό Σημείωμα

1

10658

55560

GEORGELLIS

YANNIS

University of Kent

 

Καθηγητής

MANAGEMENT

 

https://www.kent.ac.uk/kbs/people/profiles/georgellis-yannis.html

2

18201

10257

ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

5/Γ/11-01-2017

http://www.psychology.uoc.gr/personal/dep/kafetsios-cv.html

3

3516

72978

DEMEROUTI

EVANGELIA

Eindhoven University of Technology

 

Καθηγητής

WORK & ORGANIZATIONAL PSCYHOLOGY

 

https://www.tue.nl/en/research/researchers/evangelia-demerouti/

4

6275

33337

MONTGOMERY

ANTHONY JUDE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

979/2-9-2013 τ. Γ'

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1363&tmima=7&categorymenu=2

5

9150

53615

ANTONAKIS

JOHN

University of Lausanne

 

Καθηγητής

APPLIED PSYCHOLOGY, MANAGEMENT. I AM SPECIALIZED IN LEADERSHIP, INDIVIDUAL DIFFERENCES, SOCIAL COGNITION, AND RESEARCH METHODS.

 

http://hec.unil.ch/people/jantonakis?dyn_lang=fr

6

7228

47475

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

Frederick University

 

Καθηγητής

MANAGEMENT SCIENCE, LOGISTICS,ROUTING, DISTRIBUTION, TRANSPORTATION, PORT OPERATIONS, MATHEMATICAL MODELLING AND OPTIMISATION

 

http://dl.frederick.ac.cy//en/?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=132

                         

 

-      Ημερομηνία συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 18-7-2018

-      Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

Επώνυμο

Όνομα

Ίδρυμα

Τμήμα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό Σημείωμα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

80/20-02-2015 τ.Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Nikolaou_GR_CV.pdf

ΒΑΚΟΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

492/29-5-2015

τ. Τρίτο

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Vakola_GR_CV.pdf

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

533/13-7-2009 τ.Γ'
ΜΟΝΙΜΟΠ: 493/16-04-2014 τ. Γ'

https://www.aueb.gr/sites/default/files/Nikandrou_CV_0.pdf  

 

ID: 
1148