Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Οκτώβριος 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
04/10/2023 - 18:30

Τετάρτη 04.10.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

                                            

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
24/10/2023 - 18:30

   Τρίτη, 24.10.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS / Στην αγγλική γλώσσα

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/10/2023 - 15:15

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, Α-Λ 11.15-11.30 αίθ. Χ & Μ-Ω 15.15-15.30 αίθ. Δ12

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
25/10/2023 - 18:30

Τετάρτη, 25.10.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS από το ΠΜΣ iMBA/ Στην αγγλική γλώσσα

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
11/10/2023 - 19:00

Τετάρτη 11.10.2023, 19.00-19.30, αμφιθέατρο Τροίας, στην αγγλική γλώσσα

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
16/10/2023 - 10:30

   16.10.2023, 10.30-12.00 / Online via MS Teams/ in English language

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
24/10/2023 - 18:30

Tuesday, 24.10.2023, 18.30-20.00 / Online via MS Teams / in English

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
25/10/2023 - 18:30

 Wednesday, 25.10.2023, 18.30-20.00 / Online via MS Teams from iMBA / in English

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/10/2023 - 11:00

Δευτέρα, 02.10.2023, 11.00-11.30, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου / Monday 02.10.2023, 11.00-11.30 Amphitheatre Antoniadou

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/10/2023 - 10:30

Παρασκευή 13.10.2023, 10.30-12.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
17/10/2023 - 12:00

Τρίτη 17.10.2023, 12.00-13.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/10/2023 - 10:30

Πέμπτη 19.10.2023, 10.30-12.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/10/2023 - 12:00

Δευτέρα, 23.10.2023, 12.00-13.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS Teams