Εκπαιδευτικό σεμινάριο για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Α΄ Ενότητα «Πηγές και Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ»

Τετάρτη 04.10.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ