Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Ιανουάριος 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/01/2022 - 18:30

Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης», 23.01.2023, 18.30-20.00, διαδικτυακά

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
27/01/2022 - 18:30

Exploring the Library’s Information Systems and Resources“, 27.01.2023, 18.30-20.00, online