Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική & στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική & στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης», 23.01.2023, 18.30-20.00, διαδικτυακά

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης»

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική & στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,  τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, στις 18.30-20.00.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

  • Υποδομές Βιβλιοθήκης
  • Έντυπες συλλογές / Δανεισμός & Διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές Πηγές & πρόσβαση (VPN)
  • Τεχνικές αναζήτησης & παραδείγματα
  • Αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών
  • Γενικά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
  • Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
  • Λογοκλοπή & αποφυγή της
  • Σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική

Σύνδεσμος σεμιναρίου στο MS Teams

Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.