Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Παρασκευή, Δεκέμβριος 1, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
01/12/2023 - 15:00

Παρασκευή, 01.12.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
01/12/2023 - 09:00

Παρασκευή, 01.12.2023. 09.00-11.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης