Επίσκεψη μαθητών/μαθητριών & εκπαιδευτικών της Γ΄ Τάξης του 49ου Λυκείου Αθηνών

Επίσκεψη μαθητών/μαθητριών & εκπαιδευτικών της Γ΄ Τάξης του 49ου Λυκείου Αθηνών

Παρασκευή, 01.12.2023. 09.00-11.00, χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης

 

Στην επίσκεψη συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες που ενδιαφέρονται για οικονομικές σπουδές

Η επίσκεψη περιλαμβάνει: Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης / Παρουσίαση από το Career Office (κος Κούκης Β.) / Σύντομη ξενάγηση στους χώρους του Παν/μίου & στο Κέντρο Υπολογιστών