Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Νοέμβριος 9, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/11/2023 - 18:30

Πέμπτη, 09.11.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS