Β΄ Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες

Β΄ Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής Ακαδημαϊκών Εργασιών»

Πέμπτη, 09.11.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS

                Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο