Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τρίτη, Μάρτιος 14, 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/03/2023 - 09:30

15.03.2023, 11.00-13.00 , Βιβλιοθήκη - Κέντρο Τεκμηρίωσης (είσοδος από το Τμήμα Περιοδικών)