Παρουσίαση των έντυπων στατιστικών σειρών στο πλαίσιο του μαθήματος «Επίσημες Στατιστικές»

Παρουσίαση των έντυπων στατιστικών σειρών και ασκήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Επίσημες Στατιστικές»

6ο εξάμηνο Τμήματος Στατιστικής, σε συνεργασία με τη διδάσκουσα κα Λειβαδά, αν. καθ. ΟΠΑ.

Χώρος παρουσίασης: Βιβλιοθήκη - Κέντρο Τεκμηρίωσης (είσοδος από το Τμήμα Περιοδικών)