Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τρίτη, Οκτώβριος 26, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
26/10/2021 - 19:00

Τuesday 26.10.2021, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
26/10/2021 - 12:00

Τρίτη 26.10.2021, 12.00-12.30, Αμφ. Αντωνιάδου