«Γνωρίζοντας τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του ΟΠΑ»

 

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Τρίτη 26.10.2021, 12.00-12.30, Αμφ. Αντωνιάδου