Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τρίτη, Ιανουάριος 12, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
12/01/2021 - 15:00

 «Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης» 12.01.2021, 15.00-16.00