Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιβλιοθήκης για το μάθημα Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιβλιοθήκης για το μάθημα Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

 «Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης» 12.01.2021, 15.00-16.00

 

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεμιναρίου της Βιβλιοθήκης για τους φοιτητές του μαθήματός σας «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ την ΤΡΙΤΗ, 12.01.2021, 15.00-16.00.

 

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, πώς να τις αξιοποιήσουν στην περίοδο της πανδημίας COVID-19, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπής, κ.ά.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου του μαθήματος στο MS  TEAMS.