Αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ για το νέο ακαδ. έτος 2020-21

 

 Αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ
για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Α. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19, η Βιβλιοθήκη ενθαρρύνει τα μέλη τις κοινότητας να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, προτού αποφασίσουν μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της. Αναλυτικά, από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ προσφέρονται:

Α.1 Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των συνδρομητικών και ανοικτών ψηφιακών πηγών που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κάνοντας χρήση της υπηρεσίας VPN για την εξ αποστάσεως πρόσβαση. Συνεχής ενημέρωση για τις συνδρομητικές πηγές, τις νέες ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση, καθώς και για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχεται από την ιστοσελίδα της.

Α.2 VPN

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του πανεπιστημίου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει μέσω μίας ασφαλούς εικονικής σύνδεσης. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι εφικτή μόνο μέσω της υπηρεσίας VPN.

Α.3 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Τα ενημερωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους φοιτητές του ΟΠΑ, στη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και των πηγών της, γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο για τα διαδικτυακά μαθήματα σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που κοινοποιείται από τις γραμματείες. Διατίθεται επίσης, on-line διαδικτυακή βοήθεια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών και των πηγών της, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00-14:00.

Α.4 Δανεισμός – Ανανεώσεις

Η υπηρεσία δανεισμού γίνεται κατόπιν ραντεβού . Δείτε την ανακοίνωση για τις επιτόπιες υπηρεσίες.

Α.5 Διαδανεισμός

Η υπηρεσία διαδανεισμού γίνεται κατόπιν ραντεβού . Δείτε την ανακοίνωση για τις επιτόπιες υπηρεσίες.

Α.6 Κατάθεση εργασιών

Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή τους. Η βεβαίωση κατάθεσης αποστέλλεται από τη Βιβλιοθήκη ηλεκτρονικά στους καταθέτες οι οποίοι θα πρέπει να την προωθήσουν στην Γραμματεία τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης.

Α.7 Βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων ή προστίμων

Οι βεβαιώσεις μη οφειλής τεκμηρίων ή προστίμων στη Βιβλιοθήκη, για όσους φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, εκδίδονται από το Γραφείο Δανεισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Α.8 Εγγραφή νέων μελών

Η εγγραφή νέου μέλους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και ολοκληρώνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά την ημέρα προσέλευσης.

Α.9 Πρόσβαση σε εντυποανάπηρους φοιτητές

Με τη βοήθεια της προσβάσιμης πολυτροπικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης AmeLib που αναπτύχθηκε ως οριζόντια δράση του ΣΕΑΒ, προσφέρεται προσωποποιημένη πρόσβαση για φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης σε προσβάσιμα ακαδημαϊκά ελληνικά συγγράμματα. Η είσοδος στην υπηρεσία απαιτεί αυθεντικοποίηση χρήστη και είναι απαραίτητη η χρήση κωδικού και συνθηματικού. Οι φοιτητές του ΟΠΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία.

Α.10 Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη

Η επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη και η εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να πραγματοποιείται  οποιαδήποτε ώρα, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε μας»,  τηλεφωνικά με ωράριο Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30-16:00 και με ζωντανή σύνδεση μέσω της εφαρμογής MS Teams, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00 – 14:00. Προσφέρεται επίσης στα μέλη ΔΕΠ βοήθεια στη χρήση του λογισμικού λογοκλοπής.

Για αιτήματα του κοινού σχετικά με πρόταση δωρεάς έντυπου υλικού, η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά έπειτα από τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από την πολιτική δωρεών.

Επιτόπιες Υπηρεσίες

Β. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν:

" Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των ΑΕΙ".  Δεδομένου ότι στο σύνολο της Επικράτειας εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των επιτόπιων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έως και τη Δευτέρα 30.08.2021 Η Βιβλιοθήκη θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση για την επαναφορά των επιτόπιων υπηρεσιών της και την εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού λειτουργίας της για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Ως εκ τούτου, από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 και για όσο διάστημα η περιοχή της Αττικής βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δε θα επιτρέπεται η χρήση των υποδομών της Βιβλιοθήκης για ατομική μελέτη.

Οι υπηρεσίες  δανεισμού & διαδανεισμού πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Για την επιστροφή των δανεισμένων τεκμηρίων καθώς και για τις επιστροφές στη Βιβλιοθήκη των συγγραμμάτων του ΕΥΔΟΞΟΥ που έχουν προμηθευτεί οι φοιτητές εκ παραδρομής, δεν απαιτείται ραντεβού.

 

Εξυπηρέτηση κοινού δια ζώσης θα επιτρέπεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και η χρήση μη ιατρικής μάσκας. Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες της βιβλιοθήκης θα προσφέρονται κανονικά.

Κάθε μέτρο προστασίας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της πορείας της νόσου και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ελληνικής κυβέρνησης.