Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2020-2021 έως 15 Οκτωβρίου 2020

   Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

 

Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδ. Έτους 2020-2021 έως 15 Οκτωβρίου 2020

 

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εγγράφονται έως 15.10.2020, στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους κατόπιν ραντεβού (στοιχεία επικοινωνίας Γραμματειών Τμημάτων, https://www.aueb.gr/el/contactsopa)

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

                                                                                                                                          

Οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, που  αναφέρονται στις οδηγίες ανά κατηγορία.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την εγγραφή των εισαγόμενων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2020-2021

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
2530
Attached files:: 

Last updated: 9 October 2020