Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Νοέμβριος 7, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Τρίτη, Νοέμβριος 9, 2021 - 19:00

Τρίτη 09.11.2021, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Τρίτη, Νοέμβριος 9, 2021 - 19:00

Tuesday, 09.11.2021, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Πέμπτη, Νοέμβριος 11, 2021 - 12:30

11.11.2021, 12.30-14.00