διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα πραγματοποιηθεί για αυτήν την εβδομάδα: 

την Τρίτη 09.11.2021, 19.00-20.30

 

Τίτλος σεμιναρίου «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»     

Σύνδεσμος μέσω MS TEAMS εδώ.