Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Οκτώβριος 10, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Τρίτη, Οκτώβριος 12, 2021 - 19:00

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ  "Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων" Τετάρτη, 12.10.2021, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Τρίτη, Οκτώβριος 12, 2021 - 14:30

Remote seminar for the Erasmus+ students, 12.10.2021, 14.30-15.30