«ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

 

 

«ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ  "Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων" Τετάρτη, 12.10.2021, 19.00-20.30

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης καθώς και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης της πληροφορίας και την αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών.

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ .

 

Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης, παρακαλούμε να γίνει από τους φοιτητές εγκατάσταση του VPN, οδηγίες στο σύνδεσμο https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service