Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Οκτώβριος 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/10/2023 - 11:00

Δευτέρα, 02.10.2023, 11.00-11.30, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου / Monday 02.10.2023, 11.00-11.30 Amphitheatre Antoniadou

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
04/10/2023 - 18:30

Τετάρτη 04.10.2023, 18.30-20.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ